למידה והוראה שיתופית

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
למידה והוראה שיתופית by Mind Map: למידה והוראה שיתופית

1. נתיבים להוראה משמעותית- צפונט

2. בתוך הכיתה

3. בין הכיתות

4. בין מקצועות

5. בין שכבות

6. בין מחוזות

7. בין מגזרים

8. בילאומי

9. עם הקהילה

10. בין בתי ספר

11. בין ישובי

11.1. צמחי מרפא

11.2. מקומות קדושים

12. מודל בתוך כיתה

13. רמת שיתוף

14. ארגז כלים

14.1. קירות פתקים

14.1.1. Linoit

14.1.1.1. סרטון הדרכה

14.1.2. Padllit

14.2. סיעור מוחות

14.2.1. Spider

14.2.1.1. סרטון הדרכה

14.2.2. Popplet

14.2.2.1. סרטון הדרכה

14.2.3. Mindmeister

14.2.3.1. סרטון הדרכה

14.3. פוסטר דיגיטאלי

14.3.1. Smore

14.3.2. Gloogster

14.4. תמונות

14.5. ענן מילים

15. רמת שיתוף

16. רמת שיתוף