G11 - ponavljanje 1 MULTIMEDIJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
G11 - ponavljanje 1 MULTIMEDIJA by Mind Map: G11 - ponavljanje 1 MULTIMEDIJA

1. WWW

1.1. Korisničko - poslužiteljski sustav

1.1.1. Poslužitelj

1.1.1.1. Isporučuje hipermedijske dokumente na zahtjev klijenta

1.1.1.2. Poslužiteljski programi

1.1.1.2.1. Apache (UNIX)

1.1.1.2.2. Internet Information Services (Windows)

1.1.1.2.3. OS2HTTPD (OS/2)

1.1.1.2.4. MACHTTPD (Machintosh)

1.1.2. Klijent

1.1.2.1. Program koji predstavlja korisničko sučelje prema WWW mreži i prikazuje dohvaćene dokumente

1.1.2.2. Klijentski programi (pretraživači)

1.1.2.2.1. Grafički

1.1.2.2.2. Tekstualni

1.1.2.2.3. Glasovni

1.2. Standardi

1.2.1. HTML

1.2.1.1. Standardni jezik koji se koristi za kreiranje i prepoznavanje hipermedijskih dokumenata

1.2.1.2. Oznake

1.2.1.2.1. <element>

1.2.1.2.2. <element/>

1.2.1.3. Osnovni elementi po kategorijama

1.2.1.3.1. Strukturalni

1.2.1.3.2. Oblikovanje odlomaka

1.2.1.3.3. Oblikovanje znakova

1.2.1.3.4. Označavanje listi

1.2.1.3.5. Kreiranje hiperveza

1.2.1.3.6. Uključivanje slika

1.2.1.3.7. Kreiranje tablica

1.2.1.3.8. Kreiranje okvira

1.2.1.4. HTML5

1.2.1.4.1. Uvode se nove oznake

1.2.2. XML

1.2.2.1. Prošireni jezik oznaka

1.2.2.2. Meta - jezik

1.2.2.2.1. Omogućava stvaranje oznaki

1.2.2.3. Nastao zbog nedostatka HTML-a

1.2.2.4. Upotreba

1.2.2.4.1. Izdvajanje podataka iz HTML dokumenta

1.2.2.4.2. Prijenos podataka

1.2.2.4.3. Dijeljenje podataka

1.2.2.4.4. Pohrana podataka

1.2.2.4.5. Povećanje dostupnosti

1.2.2.4.6. Stvaranje novih jezika za označavanje

1.2.2.5. Dobro definiran XML dokument sadrži

1.2.2.5.1. Barem jedan element

1.2.2.5.2. Barem jedan glavni (root) element

1.2.2.5.3. DTD

1.2.2.5.4. Svi su mu elementi ugnježđeni

1.2.3. XHTML

1.2.3.1. Kombinacija HTML 4.01 elemenata i XML sintakse

1.2.3.2. Čišća i preciznija verzija HTML-a

1.2.3.3. Razlike između HTML 4.01

1.2.3.3.1. Elementi moraju biti dobro ugnježđeni

1.2.3.3.2. Elementi moraju biti pisani malim slovima

1.2.3.3.3. Mora imati samo jedan glavni (root) element

1.2.4. SMIL

1.2.4.1. Jezik oznaka za opisivanje i objavljivanje audiovizualnih prezentacija

1.3. HTTP

1.3.1. ASCII protokol koji se temelji na zahtjev odgovor paradigmi, tj. za svaki poslani zahtjev šalje se odgovor

1.3.2. Uspostavljanje veze po fazama

1.3.2.1. Uspostavljanje veze

1.3.2.1.1. Klijent inicira uspostavljanje veze na TCP portu 80, server potvrduje

1.3.2.2. Zahtjev korisnika

1.3.2.2.1. Metoda

1.3.2.2.2. URL

1.3.2.2.3. Naziv i verzija protokola

1.3.2.3. Odgovor servera

1.3.2.3.1. Server šalje kod o grešci ili uspjehu

1.3.2.3.2. Ako nema greške, u ovom se koraku šalje traženi dokument/objekt

1.3.2.4. Prekidanje veze

1.3.2.4.1. Prekid inicira server

1.4. URL

1.4.1. Definicija

1.4.1.1. Standardna adresa koja se koristi za pronalaženje stranice web poslužitelja i predstavlja opis lokacije

1.4.1.2. protokol://ime.računala/direktorij/datoteka

1.4.2. Tipovi

1.4.2.1. HTTP

1.4.2.2. FTP

1.4.2.3. e-mail

2. Tekst

2.1. Ugradnja teksta u računalo

2.1.1. Ručno upisivanje teksta

2.1.1.1. Nedostatci:

2.1.1.1.1. Sporost pri uspisivanju

2.1.1.1.2. Velika mogućnost pogrešnog upisa

2.1.2. Strojna ugradnja teksta

2.1.2.1. Puno je brži od ručnog unosa

2.1.2.2. Nakon skeniranja stvara tekstualnu datoteku pomoću OCR programa

2.2. Kodiranje znakova

2.2.1. ASCII kod

2.2.1.1. 7-bitni (128 znakova)

2.2.2. ISO 8859 standardi

2.2.2.1. ISO 8859-1

2.2.2.2. ISO 8859-2

2.2.3. Windows CP-1250 standard

2.2.4. Unicode

2.2.5. Character Map

2.3. Fontovi

2.3.1. Oblik (Typeface)

2.3.1.1. Courier

2.3.1.2. Times Roman

2.3.1.3. Franklin

2.3.1.4. Palatino

2.3.2. Font

2.3.2.1. True Type

2.3.2.2. Open Type

2.3.2.3. Serifni

2.3.2.3.1. Mali ukrasi dodani na krajevima slova

2.3.2.4. Neserifni

2.3.2.4.1. Nemaju završetke na krajevima slova (precizniji su)

2.3.3. Stil

2.3.3.1. Bold

2.3.3.2. Italic

2.3.3.3. Underline

2.3.3.4. Outline

2.3.4. Veličina

2.3.4.1. Proporcionalna

2.3.4.2. Neproporcionalna

2.3.5. Slovo

2.3.5.1. Kuretna slova

2.3.5.2. Verzalna slova

2.3.5.3. Naglašena slova

2.3.5.4. Brojke

2.3.5.5. Znakovi

2.3.5.6. Interpunkcije

2.3.5.7. Ostali znakovi

2.4. Hipertekst i hipermedija

2.4.1. Linearna struktura

2.4.2. Princip središnje strane

2.4.3. Mreža ili kompozitna organizacija

2.4.4. Hijerarhijska organizacija

2.5. Korištenje teksta kod multimedije

2.5.1. Koristi se za:

2.5.1.1. Naslove

2.5.1.2. Izbornike

2.5.1.3. Navigaciju

2.5.1.4. Sadržaj

2.5.2. Dizajniranje

2.5.3. Odabir:

2.5.3.1. Fontova

2.5.3.2. Boja

2.5.4. Navigacija

2.5.4.1. Traka

2.5.4.2. Paneli

2.5.4.3. Tabovi

2.5.4.4. breadcrumb

2.5.4.5. Tražilice

2.6. Primjena teksta na Webu

2.6.1. Preporuka:

2.6.1.1. Korištenje standardnih fontova

2.6.1.2. Gramatički i pravopisno ispravan

2.6.1.3. Izbjegavati pisanje sa samo velikim slovima

2.6.1.4. Ne treba koristiti premali font

2.6.1.5. Izbjegavati mješanje fontova (korištenje više različitih fontova)

3. GRAFIKA

3.1. DIGITALNO PREDSTAVLJANJE GRAFIKE

3.1.1. Tekstualnom datotekom (SVG format)

3.1.2. Binarnom reprezentacijom (TIFF format)

3.2. VEKTORSKA GRAFIKA

3.2.1. Koristi se za crtanje objekata sastavljenih od jednostavnijih objekata

3.2.2. VEKTOR - označava odsječak koji ima svoju duljinu i smjer

3.2.3. FORMATI

3.2.3.1. SVG

3.2.3.2. SWF

3.2.4. CRTANJE OBJEKTA

3.2.4.1. MATEMATIČKI

3.2.4.1.1. koordinatama

3.2.4.1.2. duljinom

3.2.4.1.3. kutovima

3.2.4.2. GEOMETRIJSKOM FORMULOM

3.2.5. VEKTORSKI OBJEKTI

3.2.5.1. BÉZIEROVE KRIVULJE

3.2.5.2. PRAVOKUTNIK

3.2.5.3. KVADRAT

3.2.5.4. ELIPSA

3.2.5.5. CRTA

3.2.6. TRANSFORMACIJE

3.2.6.1. Afine transformacije - čuvaju ravne linije i paralelnost linija

3.2.6.2. Translacija (translation)

3.2.6.3. Skaliranje (scaling)

3.2.6.4. Rotacija (rotation)

3.2.6.5. Zrcaljenje (reflection)

3.2.6.6. Smicanje (shearing)

3.2.7. PREDNOSTI I NEDOSTATCI

3.2.7.1. PREDNOSTI

3.2.7.1.1. Kvaliteta prikaza grafike se ne mjenja

3.2.7.1.2. Čuva objekte

3.2.7.1.3. Traži manje memorijskog prostora

3.2.7.2. NEDOSTATCI

3.2.7.2.1. Pojedine informacije ne mogu se pridruživati nekom dijelu objekta

3.3. BOJA

3.3.1. PODJELA

3.3.1.1. KORMATSKE

3.3.1.2. AKROMATSKE

3.3.2. MJEŠANJE BOJA

3.3.2.1. ADITIVNO MIJEŠANJE BOJA

3.3.2.1.1. PRIMARNE

3.3.2.1.2. SEKUNDARNE

3.3.2.1.3. INTERMEDIJALNE

3.3.2.2. SUPTRAKTIVNO MIJEŠANJE BOJA

3.3.3. MODELI BOJA

3.3.3.1. MUNSELLOV

3.3.3.1.1. Model kugle

3.3.3.1.2. OBOJENOST

3.3.3.1.3. ZASIĆENOST

3.3.3.1.4. SVJETLINA

3.3.3.2. HARRISOV

3.3.3.2.1. Krug boja

3.3.3.2.2. OBOJENOST

3.3.3.2.3. ZASIĆENOST

3.3.4. SUSTAVI BOJA

3.3.4.1. RGB

3.3.4.1.1. aditivno mješanje boja

3.3.4.1.2. PRIMJENA

3.3.4.2. CMYK

3.3.4.2.1. suptraktivno mješanje boja

3.3.4.2.2. PRIMJENA

3.3.4.3. HSB

3.3.4.3.1. HUE

3.3.4.3.2. SATURNATION

3.3.4.3.3. BRIGHTNESS

3.4. BITMAPE

3.4.1. REZOLUCIJA SLIKE

3.4.1.1. gustoća pixela po jedinici duljine

3.4.2. DUBINA SLIKE

3.4.2.1. broj bitova za opis pixela

3.4.2.2. MONOKROMATSKA 1bit

3.4.2.3. GREY-SCALE 8bit

3.4.2.4. INDEKSIRANA 8bit

3.4.2.5. 16bit

3.4.2.6. 24bit

3.5. SAŽIMANJE SLIKA

3.5.1. sažimanje vrši koder

3.5.2. vracanje u nesažeti oblik vrši dekoder

3.5.3. ALGORITMI ZA SAŽIMANJE

3.5.3.1. SAŽIMANJE BEZ GUBITKA INFORMAICJA

3.5.3.1.1. RLE

3.5.3.1.2. LZW

3.5.3.2. SAŽIMANJE SA GUBITKOM INFORMACIJA

3.5.3.2.1. FAZE

3.5.4. NAČELO REDUNDANTNOSTI

3.5.4.1. REDUNDANCIJA POLOŽAJA

3.5.4.2. REDUNDANCIJA VREMENA

3.6. FORMATI

3.6.1. DATOTEKE SA SLIKAMA

3.6.1.1. BITMAPE

3.6.1.1.1. BMP

3.6.1.1.2. PSD

3.6.1.1.3. TIFF

3.6.1.1.4. GIF

3.6.1.1.5. JPEG

3.6.1.1.6. PNG

3.6.1.2. FORMAT ZA VEKTORSKU GRAFIKU

3.6.1.2.1. WMF

3.6.1.2.2. EPS

3.6.1.2.3. SVG

3.6.1.3. KOMPRIMIRANE

3.6.1.4. NEKOMPRIMIRANE

3.7. GRAFIKA ZA WEB

3.7.1. WEB BOJE

3.7.1.1. SIGURNE WEB BOJE

3.7.1.2. BOJE BEZ DITHERINGA

3.7.2. OPTIMIZACIJA

3.7.2.1. KOMPRESIJA

3.7.2.2. SMANJIVANJE DIMENZIJA SLIKE

3.7.2.3. SMANJIVANJE REZOLUCIJE SLIKE

3.7.2.4. SMANJENJE BROJA BOJA U SLICI

4. Uvod

4.1. MULTIMEDIJA I HIPERMEDIJA

4.1.1. Multimedija

4.1.1.1. tekst

4.1.1.2. grafika

4.1.1.3. zvuk

4.1.1.4. animacija

4.1.1.5. video

4.1.1.6. app i doc poboljsani dodavanjem istih

4.1.2. Osnovni multimedijski elementi

4.1.2.1. vremenski orjentirani

4.1.2.1.1. zvuk

4.1.2.1.2. animacija

4.1.2.1.3. video

4.1.2.2. statičke

4.1.2.2.1. tekst

4.1.2.2.2. slika

4.1.3. Hipertext

4.1.3.1. nelinearna metoda organiziranja i prikazivanja informacija koja sadrži veze (hiperveze) na druge dokumente

4.1.3.2. cilj: spremanje informacijskih tekstualnih sadržaja u računalo tako da ih korisnih čitati bilokojim redosljedom želi

4.1.4. Hipermedija

4.1.4.1. hipertekst + multimedija

4.1.4.2. sastoji se od:

4.1.4.2.1. čvorova

4.1.4.2.2. veza

4.2. GLOBALNA HIPERMEDIJA ILI MREŽNI HIPERMEDIJSKI SUSTAVI

4.2.1. neumrežena hipermedija

4.2.1.1. interakcija s jednom app

4.2.2. globalna hipermedija (WWW)

4.2.3. CD-ROM

4.2.3.1. prednosti

4.2.3.1.1. veća brzina prijenosa

4.2.3.1.2. primjena zvuka i videa

4.2.3.1.3. brže i ugodnije pregledavanje

4.2.3.1.4. mogućnost povezivanja na internet

4.2.3.1.5. kvalitetnija grafika

4.2.3.2. ograničenja

4.2.3.2.1. nije moguće ažuriranje

4.2.3.2.2. zahtjeva fizičku distribuciju

4.2.3.2.3. ograničena količina i ovisnost cijene o količini

4.2.3.2.4. nije moguća komunikacija

4.2.4. Internet

4.2.4.1. prednosti

4.2.4.1.1. besplatni dostup do informacija

4.2.4.1.2. globalni dostup

4.2.4.1.3. moguča komunikacija

4.2.4.1.4. lako ažuriranje

4.2.4.1.5. nije potreba fizička distribucija

4.2.4.2. ograničenja

4.2.4.2.1. brzina veze

4.2.4.2.2. ograničena primjena videa

4.2.4.2.3. lošija kvaliteta grafike

4.2.4.2.4. potrebna veza preko nekog ISP

4.3. INTERAKTIVNOST

4.3.1. vrsta dijaloga korisnika i app

4.3.2. upravlja korisnik preko hiperveza

4.3.3. navigacija - oblik kretanja korisnika kroz hipermedijsku app

4.3.3.1. linearna

4.3.3.2. hijerarhijska

4.3.3.3. kružna

4.3.3.4. slobodna

4.3.4. implementacija na više razina koje razlikujemo po:

4.3.4.1. stupnju kontorle korisnika

4.3.4.1.1. navigacija izbornikom programa

4.3.4.1.2. funkcije preglednika za kretanje kroz web stranice

4.3.4.1.3. odabir hiperveza na web stranicama

4.3.4.2. stupnju povratnih informacija

4.3.4.2.1. prikaz nove web stranice

4.3.4.2.2. prikaz rezultata

4.3.4.3. kreiranja novih iskustava za korisnika od strane programa

4.3.4.3.1. alati za rješavanje problema, kvizova, crtanje, računanje, komunikaciju...

4.4. NEDOSTATCI HIPERMEDIJSKOG MODELA

4.4.1. stvaranje i održavanje strukture hipermreže

4.4.2. problemi vezani uz WWW

4.5. POVIJESNI PREGLED

4.5.1. novine

4.5.2. pokretne slike

4.5.3. radio

4.5.4. TV

4.5.5. računala

4.6. PRIMJENA MULTIMEDIJE

4.6.1. gdjegod su potrebne elektronske informacije

4.6.2. poslovne multimedijske aplikacije

4.6.3. javna mjesta

4.6.4. kod kuće

4.7. MULTIMEDIJSKI RAČUNALNI SUSTAVI

4.7.1. za razvoj multimedije

4.7.2. za pregledavanje gotovih korisničkih aplikacija

4.7.3. Sklopovlje

4.7.3.1. multimedia PC (MPC)

4.7.3.1.1. standard za dostavljanje multimedijskih app na MS-Win platformi

4.7.4. Programska podrška

4.7.4.1. prezentacija multimedije

4.7.4.2. izrada multimedije

4.7.4.2.1. obrada teksta

4.7.4.2.2. crtanje

4.7.4.2.3. 3D modeliranje

4.7.4.2.4. izrada audio zapisa

4.7.4.2.5. izrada animacije

4.7.4.2.6. produkcija videa

4.7.5. Multimedijski autorski alati

4.7.5.1. okosnica sustava za organizaciju i uređenje elemenata multimedijskog projekta

4.7.5.2. autorske metafore (načini rada):

4.7.5.2.1. slide show

4.7.5.2.2. skriptni jezici

4.7.5.2.3. hijerarhijska

4.7.5.2.4. kartica

4.7.5.2.5. temeljena na vremenu

4.7.5.2.6. temeljena na ikonama ili dogadajima