Õppimine ja õpetamine 21.sajandil

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Õppimine ja õpetamine 21.sajandil by Mind Map: Õppimine ja õpetamine 21.sajandil

1. Õpilane

1.1. koostöötamise oskus

1.2. initsiatiivi haarav, tahtmine tegutseda

1.3. hea füüsiline vorm, liikumine oluline

2. Õpetaja

2.1. Vahendab teadmisi, valmistab eluks ette

2.2. uudishimulik, vaimustuv ja suure silmaringiga

2.3. Innustab tegelema probleemiga ka väljaspool kooli

2.4. Paindlik õpetamine, erineva töökiiruse arvestamine

3. Õpikeskkond

3.1. Avastuspõhine, võimalus proovida

3.2. julgustab tegutsema

3.3. tehniline tugi

4. Oskused 21.sajandil

4.1. suhtlemine ja koostöö

4.2. Leida ja analüüsida infot

4.3. probleemi lahendus,oskus positsioneerida ennast

4.4. kriitiline mõtlemine, elukestev õpe

4.5. Pädevused, digitaalne kirjaoskus

4.6. Suuline ja kirjalik väljendusoskus

5. Õppimine

5.1. avastuspõhine õppimine

5.2. selged juhised tööks

5.3. erinevate õppeainete sidumine

5.4. rühmatööd, seotus igapäevatoimingutega

5.5. abipersonal individuaalseks toetuseks

5.6. tehnilised võimalused

6. EDUCATION IS THE MOST POWERFUL WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD N.Mandela

7. CREATIVITY IS JUST CONNECTING THINGS.THE FUTURE TEACHER SHOULD BE ABLE TO CONNECT EXPERIENCES THEY HAVE HAD AND SYNTHESISE NEW THINGS.

8. THE GREAT AIM OF EDUCATION IS NOT KNOWLEDGE BUT ACTION H.Spencer