Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MindMeister by Mind Map: MindMeister

1. Współpraca OnLine

1.1. Wspólne burze mózgów

1.2. Wspólne nieliniowe notatki

2. Publikowanie map mentalnych

2.1. Tworzone online

2.2. Importowane z FreeMind

3. Wizualizacja złożonych struktur

4. Powszechna dostępność

4.1. Darmowy

4.2. OnLine