Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TekesOPPY by Mind Map: TekesOPPY

1. Sanasto

1.1. Oppiminen ja opetus

1.2. Tarmo Toikkanen

1.3. Wikipediaan

1.4. Osallistu

2. Toimiala

2.1. E-oppiminen, liiketoiminta, caset

2.2. Jarmo Tanskanen, Valopi Oy

2.3. Tietokanta

3. Kehikko

3.1. Oppimisen kehitys- ja kokeiluympäristöt

3.1.1. Sisäinen Basecamp

3.2. Anne Rongas, Harto Pönkä, Tarmo Toikkanen

3.2.1. Rongas

3.2.2. Pönkä

3.2.3. Toikkanen

3.3. Listaus kotimaisista, ulkomaiset benchmarkit

3.4. Twitter-tiedotteita ja työnjakoa

3.5. Diigo-ryhmä verkkoaineistoille

3.6. Tulossa: ilmiantolomake

3.7. Lähdeluettelo

3.8. Karttuva tieto wikissä

4. Avoimesti verkossa 11.6.-15.9.10

4.1. Suomen eOppimiskeskus ry

4.2. Titi Tamminen ja Tiina Fron-Tammivirta

4.2.1. Taustatyö

4.3. Anne Rongas

4.3.1. Verkkoviestintä

4.4. Wiki (tuotoksia, infoa)

4.5. Facebook-ryhmä

4.6. Qaiku-kanava

4.7. Twitter #TekesOPPY

4.8. Twitter-profiili

4.9. Google-wave

4.10. #TekesOPPY -blogi raportoi prosessia

4.11. Tapahtumatiedote Sometu-Ningissä