PORTAL WEB D'UN CENTRE EDUCATIU

Provides an overview of the sales process, and which actions need to take place

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PORTAL WEB D'UN CENTRE EDUCATIU by Mind Map: PORTAL WEB D'UN CENTRE EDUCATIU

1. ESTRUCTURA

1.1. 2.1 clara

1.2. 2.2 senzilla

1.3. 2.3 fàcil

2. REVISTA

2.1. 5.1 Kanban2go

2.2. 5.2 Scribus

2.3. 5.3 Eduteteka

2.4. 5.4 Wordpress

2.5. 5.5 Xtec Blocs

2.6. 5.6 Edublocs

2.7. 5.7 Calameo

2.8. 5.8 Drive

3. XARXES SOCIALS

3.1. 7.1 Compartir, informar i motivar

3.2. 7.2 Col·laborar i participar

3.3. 7.3 Facilitar relacions interpersonals

3.4. 7.4 Contactar amb tothom

3.5. 7.5 Xarxa preferent i coneguda

4. FAMÍLIES

4.1. 6.1 Informació

4.2. 6.2 Coneixement

4.3. 6.3 Implicació

4.4. 6.4 Correu electrònic

4.5. 6.5 Motivació

4.6. 6.6 Interactivitat

5. ELEMENTS

5.1. 3.1 Caràcterísitques de l'escola

5.2. 3.2 Documents del centre

5.3. 3.3 Currículum

5.4. 3.4 Organigrama

5.5. 3.5 Relació amb l'entorn

5.6. 3.6 Aspectes organitzatius

5.6.1. Horari

5.6.2. Calendari

5.6.3. Recomanacions

5.6.4. Consell Escolar

5.6.5. Llibres i material

5.6.6. Pla d'evacuació i emergència

5.6.7. Oficina Virtual

5.7. 3.7 Orientació a l'alumnat i les famílies

5.8. 3.8 Espai tutorial

5.9. 3.9 Notícies

5.10. 3.10 Sortides i festes

5.11. 3.11 Serveis

5.12. 3.12 Revista Escolar

5.13. 3.13 Enllaços d'interès

5.13.1. AMPA

5.13.2. Departament

5.13.3. Biblioteca

5.14. 3.14 Correu electrònic

5.15. 3.15 Xarxes Social i forums de participació

6. GESTIÓ

6.1. 4.1 Nodes

6.2. 4.2 Google Sites

7. FORMAT

7.1. 1.1 funcional

7.2. 1.2 accessible

7.3. 1.3 útil

7.4. 1.4 comunicatiu

7.5. 1.5 atractiu

8. DRETS D'AUTOR

8.1. 8.1 Intranet amb autenticació

8.2. 8.2 Moderació de comentaris

8.3. 8.3 Informació sobre protecció de dades i usos

8.4. 8.4 Evitar l'etiquetat d'imatges i persones