РАДІОНУКЛІД

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
РАДІОНУКЛІД by Mind Map: РАДІОНУКЛІД

1. Середня тривалість життя

1.1. с, хв...

2. Закон радіоактивного розпаду

3. Еквівалентна доза

3.1. Зв - зіверт

4. Активність

4.1. A

4.2. Бк - беккерель

5. Доза поглинутого випромінювання

5.1. Гр - грей

6. Період напіврозпаду

6.1. Т

6.2. с, хв, рік