Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Çekilmeye bağlı Deliryum by Mind Map: Çekilmeye bağlı
Deliryum
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Çekilmeye bağlı Deliryum

A. dikkat ve bilinç bozukluğu

B. Demans yok

C. dalgalı seyir, kısa sürede gelişme

D. Yoksunluk belirtileri ardından