Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CVO GENT by Mind Map: CVO GENT

1. BELEIDSPLAN

2. CENTRUMINFO

2.1. Organigram

2.2. Lesplaatsen

2.3. Studiegebieden en opleidingen

2.4. Reglementen

2.4.1. Stad Gent

2.4.2. Intern

2.5. Wie doet wat ?

3. LEERKRACHT

3.1. Loopbaan

3.1.1. Start

3.1.2. Functionerings- en evaluatiegesprekken

3.1.3. TADD, benoeming,

3.1.4. Verlofstelsels

3.2. Wat te doen bij

3.2.1. Ziekte

3.2.2. Verlof wegens overmacht

3.2.3. Omstandigheidsverlof

3.2.4. Arbeidsongeval

3.2.5. Zwangerschap

3.2.6. Andere Afwezigheden

3.2.7. Pesterijen op het werk / ongewenste intimiteiten

3.2.8. Radicalisering

3.3. Lesopdracht

3.3.1. Jaarverloop

3.3.2. Lessenrooster

3.3.3. Klasadministratie

3.3.4. Noodzakelijke lesdocumenten

3.3.5. Extramuros

3.3.6. ICT - ELO - OLC

3.4. Evaluatie en deliberatie

3.4.1. Evaluatie

3.4.2. Deelname aan de evaluaties

3.4.3. Deliberatie

3.4.4. Indienen evaluatiedocumenten

3.5. Bijscholing

3.5.1. Principes

3.5.2. Procedure

3.6. Lesverplaatsing

4. CURSIST

4.1. Regels en afspraken voor cursisten

4.2. Brandrichtlijnen

4.3. Traject- en zorgbegeleiding

4.4. Lesverschuiving

4.5. Klachtenprocedure

5. LOGISTIEK

5.1. Lesmateriaal

5.1.1. Cursussen & Handboeken

5.1.2. Kopiëren

5.1.3. Didactisch Materiaal

5.2. Lesplaats

5.2.1. Parkeren

5.2.2. Leslokalen

5.3. Communicatie

5.3.1. Externe communicatie

5.3.2. Interne communicatie

5.3.3. Eenduidige Informatie

5.3.4. Berichten

5.3.5. Persoonlijk dossier

5.4. Veiligheid en brandpreventie

5.4.1. Algemeen

5.4.2. Evacuatieplan

5.4.3. EHBO Verantwoordelijken

5.4.4. Veiligheid en preventie

5.5. Verzekeringen

5.6. Privacy

6. MENTOR

7. SCHOOLKALENDER

8. FORMULIEREN

8.1. Aanvraag Extramuros, Lesverplaatsing, Bijscholing (+ Verslag), Melding Probleemgeval

8.1.1. Beroepsgericht

8.1.2. MVT

8.1.3. NT2

8.1.4. TKO

8.2. Aanvraag verlofstelsels

8.3. Afwezigheidsattest Offerfeest

8.4. Deliberatieformulier

8.4.1. A&T

8.4.2. MVT

8.4.3. NT2

8.4.4. TKO

8.5. Evaluatiedocumenten Voorblad

8.6. Woon-werkverkeer

8.6.1. fiets

8.6.2. trein, tram, bus

8.7. Ziekte bijlage 1 Medisch attest

8.8. Ziekte bijlage 2 Afwezigheidsattest pers 16