Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Фізична реабілітація by Mind Map: Фізична реабілітація
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Фізична реабілітація

Модуль 1. Основи фізичної реабілітації

Лекція 1. Вступ до дисципліни "Фізична реабілітація"

Практичне заняття 1. Організація занять ЛФК

Самостійна робота 1-2.

Тести до модулю 1

Модуль 2. ФР при захворюваннях внутрішніх органів

Лекція 2. ФР при захворюваннях серцево-судинної системи

Практичне заняття 2. ФР при інфаркті міокарда

Практичне заняття 3. ФР при гіпертонічній та гіпонічній хворобі

Лекція 3. ФР при захворюваннях органів дихання та шлунково-кишкового тракту

Практичне заняття 4. ФР при пневмонії та бронхіальній астмі

Практичне заняття 5. ФР при хронічному гастриті та виразковій хворобі

Самостійна робота № 3-6

Тести до модулю 2

ІНДЗ

Підсумкова атестація