Фізична реабілітація

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Фізична реабілітація by Mind Map: Фізична реабілітація

1. Модуль 1. Основи фізичної реабілітації

1.1. Лекція 1. Вступ до дисципліни "Фізична реабілітація"

1.2. Практичне заняття 1. Організація занять ЛФК

1.3. Самостійна робота 1-2.

1.4. Тести до модулю 1

2. Модуль 2. ФР при захворюваннях внутрішніх органів

2.1. Лекція 2. ФР при захворюваннях серцево-судинної системи

2.2. Практичне заняття 2. ФР при інфаркті міокарда

2.3. Практичне заняття 3. ФР при гіпертонічній та гіпонічній хворобі

2.4. Лекція 3. ФР при захворюваннях органів дихання та шлунково-кишкового тракту

2.5. Практичне заняття 4. ФР при пневмонії та бронхіальній астмі

2.6. Практичне заняття 5. ФР при хронічному гастриті та виразковій хворобі

2.7. Самостійна робота № 3-6

2.8. Тести до модулю 2

3. ІНДЗ

4. Підсумкова атестація