Cukry

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cukry by Mind Map: Cukry

1. DEKSTOZA - zwana również “cukrem zbożowym”, jest wydobywana syntetycznie ze skrobi. FRUKTOZA- jest cukrem owocowym. MALTOZA- jest cukrem pochodzącym ze słodu. LAKTOZA - to cukier mleczny.

2. -Są głównym źródłem energii dla naszego organizmu (spalenie 1 g dostarcza 4 kcal); glukoza stanowi jedyne źródło energii dla mózgu, rdzenia nerwowego i erytrocytów, jest wykorzystywana jako substrat energetyczny przez tkankę mięśniową, wątrobę, serce, nerki i jelita. -Dostarczają w codziennym pożywieniu człowieka ok. 50–60% energii i nadają pokarmom cechy organoleptyczne. -Są konieczne do utleniania kwasów tłuszczowych do CO2 oraz wody. -Mogą być wykorzystywane do syntezy aminokwasów glukogennych (alaniny, kwasu glutaminowego, kwasu asparaginowego, seryny, glicyny, histydyny, proliny). W połączeniu z białkami i lipidami (glikoproteiny, glikolipidy) wykorzystywane są do budowy struktur komórkowych.

3. Zastosowanie Glukozy

3.1. • przemysł farmaceutyczny (surowiec do produkcji witaminy C, jako środek wzmacniający serce) • przemysł spożywczy (do produkcji lodów i sztucznego miodu, w procesie fermentacji do wytwarzania jogurtów, kefirów, śmietany) • garbarstwo i przemysł włókienniczy (do barwienia skór i bielenia bawełny) • błyszcząca powierzchnia luster i bombek to wynik reakcji charakterystycznej glukozy nazwanej próbą lustra srebrnego

3.2. Właściwości glukozy

3.2.1. stan skupienia stały biała krystaliczna słodka bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie odczyn obojętny

4. Podział cukrów

4.1. Pierwiastki wchodzące w skład cukrów: C, H,, O, N

4.2. Proste (monosacharydy) glukoza, fruktoza

4.3. Złożone (dwucukry – disacharydy) sacharoza, maltoza, laktoza, (wielocukry – polisacharydy) celuloza, skrobia, glikogen

5. Organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu.Są to związki zawierające jednocześnie liczne grupy hydroksylowe, karbonylowe oraz czasami mostki półacetalowe

6. Wzór sumaryczny glukozy i fruktozy: C6H12O6

7. Cukry proste ze względu na ilość atomów węgla w pojedynczej cząsteczce dzielimy na: triozy o 3 atomach węgla, np. aldehyd glicerynowy tetrozy o 4 atomach węgla, np. treoza pentozy o 5 atomach węgla, np. ryboza, rybuloza heksozy o 6 atomach węgla, np. glukoza, galaktoza i fruktoza heptozy o 7 atomach węgla, np. sedoheptuloza

8. Rodzaje cukrów

9. Wpływ cukrów na organizm człowieka