Varför? Kunderna ska uppleva ihopmonteringen av möbler så enkel och smidig att de vill göra det i...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Varför? Kunderna ska uppleva ihopmonteringen av möbler så enkel och smidig att de vill göra det igen Mål: * Reducera monteringstiden * Göra monteringen roligare * Minska supporttid hos producenten * Minska miljöpåverkan by Mind Map: Varför? Kunderna ska uppleva ihopmonteringen av möbler så enkel och smidig att de vill göra det igen  Mål: * Reducera monteringstiden * Göra monteringen roligare * Minska supporttid hos producenten * Minska miljöpåverkan

1. Vem?

1.1. Vad?

1.1.1. Hur?

2. Den ovana kunden

2.1. Vill se att alla delar finns

2.1.1. Visa en förteckning över alla delar

2.1.2. Automatisk igenkänning av större delar genom att ha valt ett objekt i lista och därfter hitta delen mha kameran

2.1.3. Automatisk igenkänning av större delar genom att visa ett objekt för kameran

2.1.4. Automatisk igenkänning av skruvar, plugg etc

2.2. Vill få hjälp med monteringen

2.2.1. Steg för steg-beskrivning

2.2.2. Steg för steg beskrivning med 3D-modeller

2.2.3. Visa med förstärkt verklighet hur delar ska monteras ihop

2.3. Vill få hjälp att hitta rätt delar

2.3.1. Automatisk igenkänning av delar till ett visst moment

2.4. Vill ej ha för mycket information på en gång

2.4.1. Ge mer information på begäran

2.5. Få bekräftelse att man gjort rätt

2.5.1. Se att färdig produkt är rätt monterad

2.5.2. Se att delmoment är rätt monterad

2.6. Vill ha hjälp när man kör fast

2.6.1. Direkt uppkoppling till support

3. Producenten

3.1. Vill sluta med pappersinstruktioner

3.1.1. Den digitala lösningen måste vara åtminstonde likvärdig med pappersinstruktionen

3.2. Vill veta hur anvisningen uppfattas av kund

3.2.1. Möjlighet för kunden att ge återkoppling

3.2.2. Möjlighet till betygsättning

3.3. Vill identifiera krångliga moment i monteringen

3.3.1. Automatisk återkoppling av åtgången tid för olika steg

3.3.2. Automatisk återkoppling av om användaren behöver extra information

4. Den tekniskt kunnige kunden

4.1. Vill ha roligt under monteringen

4.1.1. "spel" - hur ligger du till jämfört med andra som monterar samma produkt

4.1.2. Jämföra statistik med andra

4.2. Vill snabbt få en bra överblick

4.2.1. Se färdig produkt

4.2.2. Se delmoment

4.2.3. Identifiera enskild del i färdig produkt

4.2.4. Få lista på alla delar

4.3. Vill snabbt blir klar

4.3.1. Möjlighet att skippa delsteg

4.4. Vill kunna få hjälp när det behövs, men inte "hindras" i onödan

4.4.1. Inställningslternativ för att välja antal delmoment i varje steg

4.4.2. "Jag har fastnat" - vad är nästa steg?