ETÜNi juhatus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ETÜNi juhatus by Mind Map: ETÜNi juhatus

1. Turundus ja kommunikatsioon

1.1. Reklaammaterjalid

1.2. Infokanalid

1.2.1. Facebook

1.2.2. Koduleht

1.2.3. Nädalakirjad

1.3. Meened

1.4. Turundusplaan

1.5. Koostöö TKOga

1.5.1. Avatud uksed

1.5.2. Koolide külastused

1.6. Rahvusvahelised suhted

1.7. Jõulupidu

2. Kultuur

2.1. Suve-,sügis- ja talvepäevad

2.2. Rebaste ristimine

2.3. Sünnipäev(koostöö esimehega)

2.4. Motivatsiooniüritused

2.4.1. Koolitused

2.4.2. Võistlused

2.4.3. Istumised

2.5. Liikmehaldur

2.6. Erialade turniir

3. Haridus

3.1. HKT

3.2. Betoonitalent

3.3. Erialaväljasõidud

3.4. Töövarjupäev

3.5. Motivatsiooniloengud

3.6. Lõputööd ja teadus

4. Esimees

4.1. Teaduskond

4.1.1. Teaduskonnanõukogu

4.1.2. Õppekavakomisjon

4.2. Erialaliidud

4.3. Rahalised sponsorid

4.4. Rahataotlused

4.5. Raamatupidaja

4.6. BuildIT

4.6.1. Projektijuht

4.6.2. Rahvusvahelised suhted

4.7. Vilistlased