Tubakatooted

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tubakatooted by Mind Map: Tubakatooted

1. Tubaka tootmine

1.1. Seemnete istutamine

1.1.1. Metsade hävitamine

1.1.1.1. Vähendada tubaka tootmist

1.1.1.2. Istutada uusi metsasid

1.1.2. Lapsorjade kasutamine

1.1.2.1. Laste töötingimusi ja -õigusi piiravate seaduste vastuvõtmine

1.1.2.2. Surve ostjatelt lapsorjanduse lõpetamiseks

1.2. Väetamine

1.2.1. Kemikaalidega looduse hävitamine

1.2.1.1. Kemikaalide keelustamine

1.2.1.2. Väetistele kvootide seadmine

1.3. Ümberistutamine

1.3.1. Lapstööjõud

1.3.1.1. Mehhaniseeritud ümberistutamine (on osades kohtades juba kasutusel)

1.4. Pestitsiidid

1.4.1. Looduse hävitamine

1.4.1.1. Vee puhastamine

1.4.1.2. Uute metsade istutamine

1.4.1.3. Spetsiifilisemate pestitsiitide välja arendamine

1.4.2. Kahju töötajatele

1.4.2.1. Kaitseriietus

1.4.2.2. Taimedega seotud töö mehhaniseerimine

1.5. Tubaka korjamine

1.5.1. Kahjud töötajatele (Green tobacco deasease)

1.5.1.1. Töötajatele kaitsevahendid, et nad ei puutuks märgade tubakalehtedega kokku

1.5.2. Lapsorjad

1.5.2.1. Surve tootjatele paremateks tingimusteks

1.5.2.2. Lapsorjanduse keelustamine

2. Tubaka töötlemine

2.1. Kuivatamine

2.1.1. Metsade hävitamine küttematerjali jaoks

2.1.1.1. Kvoodid puude kasutamiseks

2.1.1.2. Tubakalehtede transport sinna, kus saab neid päikese käes kuivatada

2.1.1.3. Metsade tagasiistutamine

3. Tubaka kasutamine

3.1. Pakendite, filtrime jms tootmine

3.1.1. Loodusvarade hävitamine

3.1.1.1. Vähendada tubakatoodete tootmist

3.2. Looduse reostamine mittelagunevate tubakatoodetega

3.2.1. Vähedada tubakatoodete tarbimist

3.2.2. Karistada riike/inimesi, kes reostavad

3.2.3. Harida inimesi ja õpetada neile, kuhu konid võib visata

3.3. Tubakatoodete transport

3.3.1. Taastumatu energia kasutamine

3.3.1.1. Tubakatoodete tarbimise vähendamine

3.3.1.2. Taastuvat energiat kasutavate kaubalaevade ehitamine/arendamine