Клітина

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Клітина by Mind Map: Клітина

1. Методи цитологічних осліджень

1.1. мікроскопія

1.2. цитохімія

1.2.1. електронно-мікроскопічна

1.2.2. імуно-

1.3. авторадіографія

1.4. центрифугування

2. надмембранний комплекс

2.1. глікокалікс

2.2. клітинна стінка

3. плазматична мембрана

4. підмембранні комплекси

4.1. цитоскелет

4.1.1. мікротрубочки

4.1.2. мікрофіламенти

4.2. пелікула

5. цитоплазма

5.1. гіалоплазма

5.2. органели

5.2.1. двомембранні

5.2.1.1. ядро

5.2.1.2. мітохондії

5.2.1.3. хлоропласти

5.2.2. мембранні

5.2.2.1. одно-

5.2.2.1.1. лізосоми

5.2.2.1.2. вакуолі

5.2.2.1.3. ендоплазматична сітка

5.2.2.1.4. комплекс Гольджі

5.2.3. немембранні

5.2.3.1. рибосоми

5.2.3.2. цитоскелет

5.2.3.3. клітинний центр

5.3. включення

5.3.1. запасні поживні речовини

5.3.2. пігменти