Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Brainstorm Handreiking Ambtenaar 2.0 by Mind Map: Brainstorm Handreiking Ambtenaar 2.0
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Brainstorm Handreiking Ambtenaar 2.0

Wat is de handreiking?

Middelen/handreikingen om een ambtenaar 2.0 te helpen bij het aangaan van dilemma's

Groep met mensen?

Mogelijke Middelen/Handreikingen

Bestaand

Mogelijk in de toekomst

Welke handreikingen ontvang jij graag als Ambtenaar om dilemma's aan te gaan die met online participatie opkomen?

Nieuw knooppunt

Nieuw knooppunt

Nieuw knooppunt

Welke dilemma's loop jij, als ambtenaar tegen aan wanneer je online participeert?

Nieuw knooppunt

anonimiteit: kan ambtenaar onder eigen naam meedoen zonder instemming minister?

REGEL van brainstormen:

HOE: Altijd iets toevoegen, of ik volgorde veranderen, etc.. Nooit iets weghalen

WAT: alles mag worden toegevoegd.