Brainstorm Handreiking Ambtenaar 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Brainstorm Handreiking Ambtenaar 2.0 by Mind Map: Brainstorm Handreiking Ambtenaar 2.0

1. Wat is de handreiking?

1.1. Middelen/handreikingen om een ambtenaar 2.0 te helpen bij het aangaan van dilemma's

1.2. Groep met mensen?

1.2.1. Wie?

1.2.1.1. Ambtenaren2.0

1.2.1.1.1. Davied van Berlo

1.2.1.1.2. Pierre Deen

1.2.1.1.3. Joyce Heijne

1.2.1.1.4. Nieuw knooppunt

1.2.1.1.5. Nieuw knooppunt

1.2.1.2. Zijn er mensen handig om te betrekken buiten Ambtenaar2.0?

1.2.2. Wat doen ze?

2. Mogelijke Middelen/Handreikingen

2.1. Bestaand

2.1.1. Invuldocument: uitgangspunten online communicatie

2.1.2. Wiki waarin overzicht staat van bestaande regels, relevante discussies,etc.

2.1.3. Discussiebijeenkomsten

2.1.3.1. Open Koffie's waar dilemma's worden bediscussieerd

2.1.4. Pleio Groep waarop een overzicht van middelen wordt gedeeld

2.2. Mogelijk in de toekomst

2.2.1. ("Lieve Martine" online) coach voor al je vragen

2.2.2. Overzicht van (of makkelijk printbare kaartjes met) stellingen en dilemma's die op elk kunnen worden gebruikt voor discussies

2.2.3. Handleiding van hoe stellingen te gebruiken

3. Welke handreikingen ontvang jij graag als Ambtenaar om dilemma's aan te gaan die met online participatie opkomen?

3.1. Nieuw knooppunt

3.2. Nieuw knooppunt

3.3. Nieuw knooppunt

4. Welke dilemma's loop jij, als ambtenaar tegen aan wanneer je online participeert?

4.1. Nieuw knooppunt

4.2. anonimiteit: kan ambtenaar onder eigen naam meedoen zonder instemming minister?

5. REGEL van brainstormen:

5.1. HOE: Altijd iets toevoegen, of ik volgorde veranderen, etc.. Nooit iets weghalen

5.2. WAT: alles mag worden toegevoegd.