Verschillen in grootte en hoeveelheid in subculturen op Dingstede en Stad&Esch

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verschillen in grootte en hoeveelheid in subculturen op Dingstede en Stad&Esch by Mind Map: Verschillen in grootte en hoeveelheid in subculturen op Dingstede en Stad&Esch

1. Soorten subculturen

1.1. Goths

1.2. Emo's

1.3. Kakkers

1.4. Marokanen

1.5. Skinheads

2. Waarom horen de jongeren specifiek bij die bepaalde subcultuur.

2.1. Nieuw knooppunt

3. Conflicten

3.1. Hiphop-Hardcore

4. Ontstaan subculturen

4.1. Jaren zestig: één groep die zich tegen de volwassen cultuur verzet.

4.2. Subculturen zijn veranderd sinds de jaren zestig. (sinds de ontzuiling)

5. Kenmerken

5.1. Kleding

5.2. Gedrag

5.3. Muziekstijl

5.4. Politieke voorkeuren

6. Effect op de jongeren zelf

6.1. Thuissituatie

6.2. Groepsdruk

6.3. Gevoel dat je ergens bij hoort

6.4. Nieuw knooppunt

7. Nieuw knooppunt