A. Democratie in Nederland

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A. Democratie in Nederland by Mind Map: A. Democratie in Nederland

1. -> 1848 Grondwet van Thorbecke

1.1. Parlementair Stelsel

1.1.1. Koning onschendbaar

1.1.2. Wetten zonder goedkeuring niet geldig

1.1.3. Eerste kamer --> Provenciale Staten

1.1.4. Tweede kamer --> Burgers

1.1.5. Geen geld uitgeven zonder toestemming

1.2. Burgelijke vrijheden

1.2.1. Vrijheid van Meningsuiting

1.2.2. Persvrijheid

1.2.3. Godsdienstvrijheid

2. Na Franse tijd:

2.1. Belgie en Nederland samengevoegd

2.1.1. 1830 Belgie niet eens met Willem I

2.1.2. Koninkrijk der Nederlanden

2.1.2.1. Sterk land boven Fr.

2.1.2.2. Prins Willem Frederik

2.1.2.2.1. Willem I

3. 1840

3.1. Opvolging Willem II

3.1.1. Liberalen wild Sterk parlement en meer zeggeschap

3.1.1.1. Willem II niet mee eens

3.1.1.1.1. Geen veranderingen

3.1.2. 1845 --> Meer onrust

3.1.2.1. 1848 Uitbarsting Parijs, Opstanden

3.1.2.1.1. Gevolg: Opstanden NL

3.1.2.2. Toegave aan Liberalen door Willem II

3.1.2.2.1. Thorbecke nieuwe grondwet