Педтехнології, які використовую

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педтехнології, які використовую by Mind Map: Педтехнології, які використовую

1. корпоративне навчання

1.1. В основі такого інноваційного за формою і змістом навчання міститься ідея командного підходу до процесу навчання. Команда володіє наступними характеристиками: члени коман- ди орієнтовані на спільну мету або завдання; здійснення цієї мети вимагає співпраці членів команди і координації їх зусиль; взаємодія членів команди здійснюється регулярно

2. ситуаціне навчання

2.1. Метод «case – study» може бути названий методом аналізу конкретних ситуацій. Суть методу досі проста: для організації навчання використовується опис конкретних ситуацій. Учням пропонується осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відбиває не тільки будь – які практичні проблеми, а й актуалізує певний комплекс знань, які необхідно засвоїти при вивченні даної проблеми. При цьому сама проблема не має однозначних рішень.

3. контекстне навчання

4. інтерактивні методи і технології навчання

4.1. мікрофон

4.2. оберіть позицію

4.3. мозаїка

4.4. асоціативний кущ

4.5. так чи ні

4.6. акваріум

4.7. метод евристичних запитань

4.8. карусель

4.9. методи і прийоми психологічної діяльності учнів

5. проблемне навчання

5.1. Суть проблемного навчання полягає в тому, що викладач не дає готових знань, а організовує учнів на їх пошук шляхом спостереження, аналізу фактів та активної розумової діяльності.

6. Методи активного навчання

6.1. Дискусійні

6.1.1. еврістичний діалог

6.1.2. розбір проблемних ситуацій

6.2. Ігрові

6.2.1. дидактичні та творчі ігри

6.2.2. рольові ігри

6.2.3. організаційно-діяльнісні ігри

6.3. Тренінгові ігри та вправи

6.3.1. імітаційні технології

6.3.2. створення ситуації успіху

7. метод проектів

7.1. Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей.