Основні типи анімацій у Flash

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основні типи анімацій у Flash by Mind Map: Основні типи анімацій у Flash

1. Покадрова

1.1. Покадровою називають анімаційні ефекти, що створюються внаслідок змінення ключових ефектів, тобто вміст кожного кадру треба слід промалювати

2. Автоматична

2.1. Рух об'єкта

2.1.1. (Motion Twenning)

2.1.1.1. Для створення потрібно задати лише вміст початкового і кінцевого кадру, а Flash побудує вміст кадрів між ними

2.1.1.1.1. Якщо проміжні кадри побудовано не вдало, то початковий і кінцеві кадри буде з'єднувати не пряма а пунктирна лінія

2.2. Змінення форми

2.2.1. (Shape Twenning)

2.2.1.1. За її допомогою можна змінювати, колір, прозорість об'єкта. А також створювати ефект морфінгу.