21.yüzyıl becerileri nelerdir?

EA
elif ay
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
21.yüzyıl becerileri nelerdir? by Mind Map: 21.yüzyıl becerileri nelerdir?

1. Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik

2. İnsanların sorumluluklarını yerine getirmesi,kendine hedefler seçip bunları uygulaması

3. Medya Okuryazarlığı

3.1. Farklı şekil ve ortamlarda çözümleme yapabilme

4. Eleştirel Düşünme

4.1. Birşeyi anlamaya çalışma, akıl yürütme ve zor seçmleri yapma

5. İletişim Becerileri

5.1. Değişik şekil ve ortamlarda etkili sözlü ve yazılı iletişim araçlarını anlama ve kullanma

6. Yaratıcılık ve Entellektüel Merak

6.1. Yeni fikirler geliştirmek ve uygulamak.Yeni ve farklı perspektiflereaçık olmak.

7. Getting started

7.1. Add a sibling idea by hitting ENTER

7.2. This is a sibling idea

7.3. Add a child idea by hitting TAB

7.3.1. This is a child idea

7.4. Choose icons and images to decorate your mind map

7.5. Connect topics with the arrow tool in the upper left corner of your screen

7.6. Add links, tasks or files to your topics, using the widgets in the sidebar

7.7. Change your map layout by opening the layout options in the upper left corner of your screen

7.8. Advanced

7.8.1. Open the Theme menu from the bottom of your map editor to change your map theme

7.8.2. Create a presentation of your mind map by clicking the presentation icon in the bottom left corner of your screen

7.8.2.1. Simply hold down COMMAND i.e. CTRL and Click & Drag to create a slide for one or multiple topics

7.8.2.2. Set transitions for your slides

7.8.2.3. Click "Start Slideshow" to view your presentation

7.8.3. Open the Sharing Settings from the bottom of your map editor to share the map with a friend or publish it to the web

7.8.3.1. You can share your map with anyone via email

7.8.3.2. You can publish your map and enable anyone with an internet access to find it

7.8.3.3. You can embed your map on a blog or website

8. By the way, this is a floating topic. To create a floating topic, simply drag it away from the map center.