21.yüzyıl becerileri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
21.yüzyıl becerileri by Mind Map: 21.yüzyıl becerileri

1. ÖĞRENME VE YENİLENME BECERİLERİ

1.1. Eleştirel düşünme ve problem çözme

1.2. İletişim ve işbirliği

1.3. Yaratıcılık ve yenilenme

2. SOSYAL VE KÜLTÜRLERARASI BECERİLER

2.1. Üretkenlik ve sorumluluk

2.2. Liderlik ve sorumluluk

3. BİLGİ,MEDYA VE TEKNOLOJİ BECERİLERİ

3.1. Bilgi okur-yazarlığı

3.2. Medya okur-yazarlığı

3.3. ICT okuryazarlığı

4. YAŞAM VE MESLEK BECERİLERİ

4.1. Esneklik ve uyum

4.2. Girişimcilik ve öz-yönetim