21.yüzyılın becerileri

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
21.yüzyılın becerileri by Mind Map: 21.yüzyılın becerileri

1. Strengths

1.1. Sorumluluk ve uyarlanabilirlik

2. Threats

2.1. Eleştirel Düşünme ve Sistemleri Düşünme

2.2. What is your competition doing?

3. Weaknesses

3.1. İletişim Becerileri

3.2. What are some weaknesses seen by other companies?

4. Opportunities

4.1. Yaratıcılık ve Entelektüel Merak