Brainstorming

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brainstorming by Mind Map: Brainstorming

1. bilgi ve medya okur yazarlığıbecerileri

1.1. Problem 1

1.2. Problem 2

1.3. Problem 3

2. sorumluluk ve uygulanabilirlik

2.1. bireysel sorumluluğun yerine getirilmesi

2.2. kişinin kendisi ve başkaları işin yüksek standartlar ve amaçlar belirleyip bunlara ulaşması

2.3. belirsizliğin hoş karşılanması

3. yaratıcılık ve entellektüel merak

3.1. yeni fikirler geliştirme

3.2. yeni fikirleri paylaşmma

3.3. farklı perspektiflere açık olma

4. eleştirel düşünme ve sistemleri düşünme