21. YÜZYIL BECERİLERİ

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
21. YÜZYIL BECERİLERİ by Mind Map: 21. YÜZYIL BECERİLERİ

1. Strengths

1.1. Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik

2. Threats

2.1. Is there any outstanding debt or large loan?

2.2. Eleştirel Düşünme ve Sistemleri Düşünme

3. Weaknesses

3.1. Areas you should avoid?

3.2. Bilgi ve Medya Okuryazarlığı Becerileri

4. Opportunities

4.1. Interesting trends in your niche?

4.2. Yaratıcılık ve Entelektüel Merak