21. YY BECERİLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
21. YY BECERİLERİ by Mind Map: 21. YY BECERİLERİ

1. • Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik

2. • Öz-Yönelim

3. • Sosyal Sorumluluk

4. • Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı Becerileri

5. • Problemi Tanımlama, Formüle Etme ve Çözme

6. • Kişilerarası ve İşbirliği Becerileri

7. • Eleştirel Düşünme ve Sistemleri Düşünme

8. • Yaratıcılık ve Entelektüel Merak

9. • İletişim Becerileri