การทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับข้อมูล

2. หน่วยประมวลผลกลาง

3. หน่วยความจำหลัก

4. หน่วยความจำรอง

5. หน่วยแสดงผล