Làm như nào để đưa cá lên thớt rồi vào nồi ???

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Làm như nào để đưa cá lên thớt rồi vào nồi ??? by Mind Map: Làm như nào để đưa cá lên thớt rồi vào nồi ???

1. Mở tối đa số lớp dựa theo nguồn lực hiện có

2. Địa điểm

2.1. Giá

2.2. Thời hạn

2.3. Tăng giá

2.4. Hợp đồng

2.5. Cải tạo

3. Tài chính

3.1. Vốn

3.1.1. Đóng góp ( tỷ lệ)

3.1.1.1. Công

3.1.1.2. Tiền

3.1.2. Con số dự kiến

3.1.3. PHân chia lợi nhuận

3.2. Sử dụng

3.2.1. NGười Quyết định

3.2.2. Ghi nhận

3.3. Tổng kết

3.3.1. Trích lập

3.3.2. Phân chia

3.3.3. Theo dõi

4. Nhân sự

4.1. Manager

4.1.1. Quản trị

4.1.2. Quản lý hoạt động

4.2. Giáo viên

4.2.1. VN

4.2.2. Ng nước ngoài

4.3. Sales/ MKT

4.3.1. MKT đưa ra các hình thức quảng cáo, lên chương trình giới thiệu, hỗ trợ sale tiếp cận khách hàng

4.3.2. Sales tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng.

4.4. Khác

4.4.1. Bảo vệ

4.4.2. Dọn VS

4.4.3. Kỹ thuật

5. PLan hoạt động

5.1. ACA

5.1.1. GIáo án

5.1.1.1. Thu thập ý kiến và cập nhật

5.1.1.2. Ý tưởng mới cho bài học ( luôn cần mới )

5.1.1.3. Liên tục hoàn thiện theo các hình thức lớp

5.1.1.3.1. Ngữ âm

5.1.1.3.2. Giao tiếp

5.1.1.3.3. TOEIC

5.1.2. Lớp học

5.1.2.1. Tìm kiếm HS

5.1.2.2. LIên hệ HS

5.1.2.3. Tổ chức lớp

5.1.2.4. QUản lý lớp

5.1.2.4.1. THeo dõi

5.1.2.4.2. ghi nhận

5.1.2.4.3. Chăm sóc

5.1.2.4.4. Hậu mãi

5.2. Hỗ trợ ( Sale / MKT / Mng... )

5.2.1. Hàng ngày

5.2.1.1. Hạ tầng

5.2.1.1.1. AN ninh

5.2.1.1.2. Vệ sinh

5.2.1.1.3. Thiết bị

5.2.1.2. Chăm sóc/ tìm kiếm khách hàng

5.2.1.3. Theo dõi hoạt động chung

5.2.2. QUản trị nhân sự

5.2.2.1. Tuyển

5.2.2.2. Sa thải

5.2.2.3. Đào tạo / hướng dẫn

5.2.2.4. THưởng / phạt

5.2.2.5. Quản lý lương

5.2.2.6. THeo dõi / đánh giá

6. PHân tích rủi ro

6.1. Tài chính

6.1.1. Cạn kiệt nguồn vốn

6.1.2. THu nhập không đạt kì vọng

6.1.3. Chi phí vượt dự toán

6.1.4. Tranh chấp quyền lợi

6.2. Hoạt động

6.2.1. GIáo viên yêu cầu tăng lương

6.2.2. Không có học viên

6.2.3. Giáo viên nghỉ việc

6.2.4. Phân chia công việc không hợp lý

6.2.5. Tài sản thất lạc

6.3. Khác

6.3.1. An ninh không đảm bảo

7. Kế hoạch sau khai trương

7.1. 6 tháng

7.1.1. Đưa website vào hoạt động

7.2. 1 năm

7.2.1. Lợi nhuận 30% vốn

7.2.2. Mở rộng số lượng lớp gấp đôi

7.2.3. Đưa vào sử dụng công cụ trực quan : Máy chiếu, loa, màn hình cảm ứng .. v..v..

7.3. 5 năm

7.3.1. Mở rộng thêm mảng Junior

7.3.2. Mở rộng thêm mảng cho công chức