Τεχνολογικά εργαλεία WEB 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Τεχνολογικά εργαλεία WEB 2.0 by Mind Map: Τεχνολογικά εργαλεία WEB 2.0

1. Διαγραμματικά εργαλεία

1.1. Εργαλεία κατασκευής Χρονογραμμών

1.1.1. Tiki-Toki

1.2. Εργαλεία δημιουργίας WordClouds

1.2.1. Wordle

1.2.2. Tagxedo

1.2.3. Tagul

1.3. Εργαλεία δημιουργίας Εννοιολογικών - Νοητικών χαρτών.

1.3.1. SpicyNode

1.3.2. MindMeister

1.3.3. MindModo

1.3.4. CmapTools

1.3.5. Bubbl.Us

2. Ψηφιακή αφήγηση

2.1. Διαδραστική αφίσα

2.1.1. Glogster

2.1.2. ThinkLink

2.2. GoAnimate

2.3. Pixton

2.4. Prezi

2.5. Emaze

3. Αξιολόγηση

3.1. QuizRevolution

3.2. Kubbu

4. Καραβασίλη Βασιλική

4.1. Π20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ