Kiot Online

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kiot Online by Mind Map: Kiot Online

1. Hiện trạng

1.1. Người bán

1.1.1. Việc bán hàng online hiện tại chủ yếu qua facebook, blog...

1.1.2. Chủ yếu bán qua người quen biết trên MXH

1.1.3. Ít tiếp cận được KH

1.1.4. Vốn đầu tư cho gian hàng ít

1.1.5. Trình độ IT trung bình

1.2. Người mua

1.2.1. Nhu cầu mua hàng online, giao tận nhà

1.2.1.1. Kết hợp app Shipper

1.2.2. Không biết nhiều gian hàng ở địa phương

1.2.3. Không biết nhiều lĩnh vực, mặt hàng đang bày bán

1.2.4. Các siêu thị online có thuế

1.2.5. Các siêu thị online yêu cầu thanh toán online, khó thao tác

1.2.6. Có nhu cầu nhưng không biết mua ở đâu

2. Ý tưởng

2.1. Người bán

2.1.1. Cung cấp các kiot ảo cho các thành viên bán hàng online

2.1.2. Kết nối với facebook

2.1.3. Hỗ trợ các thao tác IT cơ bản

2.1.4. Yêu cầu đầu tư ít hoặc không cần

2.1.5. Hỗ trợ tiếp cận KH

2.1.5.1. Đúng KH quan tâm

2.1.5.2. Bán hàng mới...

2.2. Người mua

2.2.1. Tím kiếm kiot gần

2.2.2. Phân loại kiot, tìm đúng mặt hàng

2.2.3. Đăng ký nhận thông tin thường xuyên