ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

Στατιστική Ι

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι by Mind Map: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

1. Προσωπικές Πληροφορίες

1.1. Τούσης Παναγιώτης Στατιστικός

1.1.1. [email protected]

2. Proposal

2.1. Offer

2.2. Budget

2.3. Timeframe

3. Deal

3.1. Price

3.2. Conditions

3.2.1. Condition 1

3.2.2. Condition 2

4. Negotiation

4.1. Agreement

4.2. Price

4.3. Conditions

5. Εισαγωγή

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

5.1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

5.1.2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

5.1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

5.2. BANT Customer 2

5.2.1. Budget

5.2.2. Authority

5.2.3. Need

5.2.4. Timeframe

6. Investigation

6.1. Needs