หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1. น.ส.ประภาสิริ หมีกุละ ม.4/8 45

2. 1.รับข้อมูล(Input)

2.1. นำข้อมูลเข้าโดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ

2.2. เช่น

2.2.1. เเป้นพิมพ์

2.2.2. เมาส์

2.2.3. สเเกนเนอร์

2.2.4. อุปกรณ์จับภาพ

2.2.5. อุปกรณ์รับเสียง

3. 2.ประมวลผล(Pracess)

3.1. นำข้อมูล,คำสั่งมาประมวลผลเพื่อให้เกิดสารสนเทศ

3.2. อุปกรณ์สำคัญ

3.2.1. หน่วยประมวลผลกลาง

4. 3.จัดเก็บข้อมูล(Storage)

4.1. เป็นการจัดเก็บข้อมูลชั้วคราวในขณะที่ประมวลผล

4.2. เช่น

4.2.1. ฮาร์ดดิสก์

4.2.2. เเฟรชไดร์ฟ

5. 4.เเสดงผลข้อมูล(Output)

5.1. นำผลลัพท์ที่ได้จากการประมวลผลมาเเสดงผล

5.2. เช่น

5.2.1. เครื่องพิมพ์

5.2.2. ลำโพง

5.2.3. จอภาพ

6. เปรียบเทียบคอมกับคน

6.1. คน

6.1.1. ตา

6.1.1.1. ดู

6.1.2. มือ

6.1.2.1. เขียน

6.1.3. สมอง

6.1.3.1. จำ

6.2. คอม

6.2.1. เเป้นพิมพ์

6.2.1.1. รับข้อมูล

6.2.2. CPU

6.2.2.1. ประมวลผล

6.2.2.1.1. CPU

6.2.3. ปรินเตอร์

6.2.3.1. พิมพ์ข้อมูลที่ได้

6.2.3.1.1. ปริ้นเตอร์