Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

7.kl og hvad nu? by Mind Map: 7.kl og hvad nu?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

7.kl og hvad nu?

Lektier/Forberedelse

Typer

Skriftlige afleveringer

Gruppeoplæg/Fremlæggelser

Tekstlæsning med notetagening

Tekstskimning

Mindre opgaver fra time til time

Tidsforbrug

1-1½ time pr dag

Hvor/Hvordan

Elevintra, Kopitekster, Ekstra opgaveark, Alle udleverede kopiark

Skoleporten, Ugeplanen

Forældreintra, Informationer, Årsplaner, Elevplaner, Digital Kontaktbog, Tilmeldinger til diverse

Hvorfor Lektier?

For selv at blive bedre/klogere

For at kunne deltage i undervisningen

For teamet/gruppens/klassens skyld...

Undervisning

Undervisningsparat!

Forberedt

Mødt til tiden

Penalhus

Koncentreret

Deltagende

Positiv

Krav til underviseren/læreren

Foreberedt

Tilstedeværende

Møder til tiden

Giver respons af både positiv og negativ karakter. Konstruktivt/ Meningsfyldt

Tovholder for et ordenligt og velfungerende lærings-/arbejdsmiljø i samspil og medansvar med eleverne.

Frikvarter/Pauser

Inde/Ude?

Ude 9.30-9.50

Inde 11.20-12.00

Muligheder?

Boldgården

Bag volden

Udenfor skolens område i spisefrikvarteret

Inde i klassens i Spisefrikvarteret

Hvor kan du få hjælp?

Hjælp til lektierne...

Lektiecaféen på Ungdomskolen

Lektiecaféen På Vapnergård, og i den Blå Safir på Nordvej

Lektiecaféen på skolen

Hjælp til konflikter

Klasselæreren

Akt-lærerne (HV og HG og JN)

Alle voksne på skolen du føler dig tryg ved at henvende dig til.

Hjælp til ikke-skoleting

Man kan altid få vejledning og gode råd fra lærere, vejledere og alle de andre flinke voksne på skolen. AKT-folket, SSPK og klasselæreren hjælper også gerne til med gode råd.

Forældre

Bruger/læser ForældreIntra 2-3 gange ugentlig (Ugeplan/Digital Kontakbog/Informationer)

Tovholder for deres barns forberedelse til undervisning

Dialoginteresseret for optimering af undervisningen af deres barn.