Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Animali ornogabeak (bizkar hezurra ez dutenak) by Mind Map: Animali ornogabeak (bizkar
hezurra ez dutenak)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Animali ornogabeak (bizkar hezurra ez dutenak)

Simetria dutenak

Eskeletoa ez dutenak

Simetria bilaterala, Anelidoak

Simetria radiala, Knidarioak: Polipoak eta medusak

Eskeletoa dutenak (ez hezurdura)

Kanpo eskeletoa, Barne edo kanpo oskola dutenak, Moluskuak, Artikulazioak dituztenak, Artropodoak

Barne eskeletoa (azalean), Ekinodermatuak: Itsas trikuak

Simetria gabeak

Poriferoak: Belakiak