Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พืช GMOs by Mind Map: พืช GMOs

1. ข้าว

1.1. ทนแล้ง

1.2. ทนเค็ม

2. มะละกอ

2.1. ต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวนได้

2.2. จำนวนเมล็ดน้อยลง

3. มะเขือเทศ

3.1. ทนทานต่อโรค

3.2. เนื้อแข็งมากขึ้น

3.3. เน่าช้าลง

4. ข้าวโพด

4.1. สร้างสารพิษทำให้แมลงที่มากัดกินตายได้

5. ถั่วเหลือง

5.1. ทนทานต่อสารเคมีปราบวัชพืช

5.2. ผลผลิตมากขึ้น

5.3. มีไขมันอิ่มตัวน้อยลง

6. มันฝรั่ง

6.1. มีคุณค่าทางสารอาหารเพิ่มมากขึ้น

7. แอปเปิ้ล

7.1. มีความสดใหม่

7.2. มีความกรอบมากขึ้นและเน่าเสียช้าลง

7.3. ทนทานต่อแมลงต่างๆ

8. สตรอเบอรี่

8.1. เน่าเสียช้าลง

8.2. มีสารอาหารเพิ่มมากขึ้น

8.3. สะดวกต่อการขนส่ง

9. อ้อย

9.1. สามารถต่อต้านยาฆ่าแมลง

9.2. มีปริมาณน้ำตาลซูโครสที่สูงขึ้น

10. พืช GMOs คืออะไร

10.1. พืชที่ได้รับการคัดเลือกให้มาผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม

10.2. พืชดัดแปลงพันธุกรรม