ยาขับปัสสาวะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ยาขับปัสสาวะ by Mind Map: ยาขับปัสสาวะ

1. Loop Diuretics

1.1. ยา : Furosemide, Bumetanide

1.2. ข้อบ่งใช้

1.2.1. ลดอาการบวมจากสาเหตุต่างๆ

1.2.2. ลดความดันโลหิตสูง

1.2.3. ลดอาการบวมจากสาเหตุต่างๆ เช่น ปอดบวมน้ำ

2. Thiazide

2.1. ยา : HCTZ (Hydrochlorothiazide)

2.2. ข้อบ่งใช้

2.2.1. ลดความดันโลหิต ระดับเล็กน้อย-ปานกลาง

2.2.2. รักษาหัวใจล้มเหลว

2.2.3. รักษาเบาจืด(ที่ไม่ตอบสนองต่อADH)

3. Aldosterone Antagonists

3.1. ยา : Spironolactone

3.2. ข้อบ่งใช้

3.2.1. รักษาความดันโลหิตสูง

3.2.2. ลดอาการบวมต่างๆ

4. Osmotic diuretic

4.1. ยา : Mannitol

4.2. ข้อบ่งใช้

4.2.1. ลดความดันในลูกตา

4.2.2. ลดความดันในสมอง

5. Carbonic Anhydrase inhibitors

5.1. ยา : Acetazolamide

5.2. ข้อบ่งใช้

5.2.1. ลดการสร้างน้ำเลี้ยงลูกตา

5.2.2. รักษาโรคแพ้ความดันอาการในที่สูง