Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gum acacia by Mind Map: Gum  acacia

1. ได้มาจากสกุลอะคาเซีย (acacia)

2. ที่มา

3. ข้อมูลทั่วไป

3.1. เป็นคาร์โบไฮเดรต

3.2. เป็นสารในกลุ่มไฮโดรคอลลอย์

3.2.1. ประเภทพอลิแซ็คคาไรด์

3.2.2. ประเภทเฮเทอโรพอลิแซ็คคาไรด์

3.3. ใช้เพื่อเป็นวัตถุเจือปนอาหาร

4. คุณสมบัติ

4.1. ละลายได้ดีในน้ำ

4.2. ไม่เกิดการระคายเคืองหรือสิ่งตกค้างภายในปากในปาก

4.3. ให้ความหนืดต่ำ

5. การนำไปใช้ประโยชน์

5.1. ช่วยป้องกันการตกผลึกของน้ำตาล (ในลูกอม)

5.2. ช่วยชะลอการเกิดกลิ่นหื่น (ในลูกอม)

5.3. ใช้เป็นส่วนผสมในลูกอมแบบเคี้ยวที่มีเจลาติน

5.4. ทำให้เกิดความขุ่นคล้ายกับมีเนื้อผลไม้มากขึ้น (ในน้ำผลไม้)

5.5. ช่วยทำให้เนื้อสัมผัสอาหารเนียนนุ่ม

5.6. ช่วยรักษากลิ่น รส ของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น

5.7. ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น

5.8. ใช้ในอุตสาหกรรมการเคลือบกระดาษ เช่น เส้นใย

5.9. ใช้ผลิตเลนส์ถ่ายรูปคุณภาพสูง

5.10. ใช้ในการนำมาทำหมึกสีในฟิล์มถ่ายรูป