Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rozwój umiejętności komunikowania się w rodzinie na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego. by Mind Map: Rozwój umiejętności komunikowania się w rodzinie
na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rozwój umiejętności komunikowania się w rodzinie na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego.

Wybrane zagadnienia z problematyki psychologii

Pojęcie rodziny w świetle nauki

Funkcje rodziny

Systemowe ujęcie rodziny

Komunikacja w rodzinie

Interakcje symetryczne i komplementarne

Komunikacja niewerbala

Style i poziomy komunikacji w rodzinie

Program edukacyjno-terapeutyczny dotyczący kształtowania umiejętności porozumiewania się w rodzinie

Zasady konstruowania programu

Cele i zadania programu

Uwagi o realizacji programu