Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rozwój umiejętności komunikowania się w rodzinie na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego. by Mind Map: Rozwój umiejętności komunikowania się w rodzinie na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rozwój umiejętności komunikowania się w rodzinie na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego.

Wybrane zagadnienia z problematyki psychologii

Pojęcie rodziny w świetle nauki

Funkcje rodziny

Systemowe ujęcie rodziny

Komunikacja w rodzinie

Interakcje symetryczne i komplementarne

Komunikacja niewerbala

Style i poziomy komunikacji w rodzinie

Program edukacyjno-terapeutyczny dotyczący kształtowania umiejętności porozumiewania się w rodzinie

Zasady konstruowania programu

Cele i zadania programu

Uwagi o realizacji programu