Rozwój umiejętności komunikowania się w rodzinie na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rozwój umiejętności komunikowania się w rodzinie na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego. by Mind Map: Rozwój umiejętności komunikowania się w rodzinie na podstawie programu edukacyjno-terapeutycznego.

1. Wybrane zagadnienia z problematyki psychologii

1.1. Pojęcie rodziny w świetle nauki

1.2. Funkcje rodziny

1.3. Systemowe ujęcie rodziny

2. Komunikacja w rodzinie

2.1. Interakcje symetryczne i komplementarne

2.2. Komunikacja niewerbala

2.3. Style i poziomy komunikacji w rodzinie

3. Program edukacyjno-terapeutyczny dotyczący kształtowania umiejętności porozumiewania się w rodzinie

3.1. Zasady konstruowania programu

3.2. Cele i zadania programu

3.3. Uwagi o realizacji programu