Інформатика 6 клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформатика 6 клас by Mind Map: Інформатика 6 клас

1. 1 семестр

1.1. Текстовий процесор

1.1.1. Текстовий документ і його об'єкти

1.1.2. Режими роботи з текстовими документами

1.1.3. Створення та редагування текстових документів

1.1.4. Форматування та друк документів

1.2. Комп'ютерні презентації

1.2.1. Правила створення презентацій

1.2.2. Сервіси для створення презентацій

1.3. Комп'ютерні мережі

1.3.1. Поняття про комп'ютерні мережі

1.3.2. Інтернет та його сервіси

1.3.3. Інтернет для навчання

1.3.4. Блоги

2. 2 семестр

2.1. Алгоритмізація і програмування

2.1.1. Команди і виконавці

2.1.2. Алгоритм і його виконання

2.1.3. Середовище виконання алгоритму

2.1.4. Виконавці і події в середовищі Скретч

2.1.5. Створення та виконання алгоритмів

2.2. Комп'ютерне моделювання

2.2.1. Поняття про моделювання

2.2.2. 3D-технології

2.2.3. Створення 3D-моделей

2.3. Проектна робота