Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

een onmogelijke vriendschap by Mind Map: een onmogelijke vriendschap
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

een onmogelijke vriendschap

inlandse jongen

zijn ouders zijn indonesisch

gaat niet naar school

vind: koelies mogen best weglopen

woont in de dessa (dorpje in oerwoud)

goed behandelen=

geen lijfstraffen

meer verdienen

vrijheid

nederlandse jongen

moet terug naar Nederland voor school

vind: koelies verdienen lijfstraf als ze weglopen

woont in het grote huis op de plantage

goed behandelen=

koelies moeten hard werken

krijgen weinig geld

mogen niet weg

mag je martelen als ze stout zijn

inlanders=

mensen die oorspronkelijk in Nederlands Indie leefden

Koelies=

inlanders die werkten voor Nederlanders

dessa=

dorpje waar inlanders wonen