Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SenioriVerkko by Mind Map: SenioriVerkko

1. Some-välineet

1.1. Facebook

1.1.1. Julkaistaan, kommentoidaan ja jaetaan (iäkkäisiin) liittyviä sosiaali- ja terveysalan & it-alan uutisia

1.1.2. Valokuvia projektin toiminnoista

1.1.3. Huumoria...

1.2. Twitter

1.2.1. Julkaistaan ja jaetaan (iäkkäisiin) liittyviä sotealan & it-alan uutisia

1.2.1.1. Livetwiittaus

1.2.2. Asiapitoisempaa...

1.3. Blogger

1.3.1. DigiKylli-blogi

1.4. Pinterest

1.4.1. Projektin toimintoja, tavoitteita, tuloksia kuvien avulla

1.5. Scoop.it

1.5.1. Verkkolehti: VerkostoSkuuppi, Sovelluksia Senioreille, SeniorSurf

1.6. Instagram

1.6.1. Kuvia projektin arjesta

1.7. Youtube

1.7.1. Projektissa tehtyjen videoiden tallennuspaikka

1.8. Flickr

1.8.1. Valokuvapalvelu: ikääntyneidn tuotoksia & omia valokuvia

1.9. Issuu

1.9.1. Julkaisualusta dokumenteille

1.10. Bambuser, Pearltree, Vine, Hangouts, Delicious, Thinglink, QR-generator, FlowVella, Wordle, Etherpad, SurveyMonkey, Doodle, Sumpli...

2. Miksi some?

2.1. Hyvä keino kertoa omasta ja muiden toiminnasta

2.2. Osa päivittäistä työtä ja kohderyhmien tavoittamista

2.3. Kun oma-aloitteisesti kertoo toiminnasta, saa näkyvyyttä omalle asialleen

2.4. Ilmaiset työkalut

2.5. Tavoittaa nopeasti suuren joukon

3. Projektin tavoitteet

3.1. Edistää iäkkäiden toimintakykyä ja osallisuutta tvt:n kautta

3.1.1. Iäkkäiden tietotaidon lisääminen tvt:n mahdollisuuksista toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukena

3.1.2. Itsenäisen osallisuuden ja selviytymisen edistäminen

3.1.3. Ammattilaisten tietotaidon lisääminen tvt:n mahdollisuuksista toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukena

4. Kohderyhmä

4.1. Yli 70-vuotiaat ikääntyneet

4.2. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset

4.3. Läheiset, opiskelijat, ystävät, tvt:stä kiinnostuneet

5. Viestimme....

5.1. ...tietotekniikan olevan väline, joka tuo iäkkäänkin elämään uusia ulottuvuuksia!

5.1.1. Viestinnän tavoite: kohderyhmä ymmärtää, että hyvinvointia voi luoda myös tieto- ja viestintätekniikan kautta

5.2. ...että tieto- ja viestintätekniikka on hauskaa ja hyödyllistä!

5.3. Viestinnän avulla...

5.3.1. Hoidetaan suhteita

5.3.2. Välitetään tietoa

5.3.3. "Myydään" ajatuksia/asioita

5.3.3.1. Pyritään aikaansaamaan muutosta asenteissa

5.3.4. Keskustelun herättäminen

5.3.5. Pyritään luomaan positiivista julkikuvaa projektista, yhdistyksestä, Eloisa ikä-hankkeesta ja Ray:sta