Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wychowanie i praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. by Mind Map: Wychowanie i praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wychowanie i praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

Wstęp

I.Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - geneza i przyczyny.

II.Wychowanie i życie codzienne z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

New node

III.Praca w szkole podstawowej z dzieckiem z ADHD.

IV.Inne metody pomocy dzieciom z nadpobudliowścią psychoruchową.

Zakończenie.

Bibliografia