Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wychowanie i praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. by Mind Map: Wychowanie i praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wychowanie i praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

Wstęp

I.Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - geneza i przyczyny.

II.Wychowanie i życie codzienne z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

New node

III.Praca w szkole podstawowej z dzieckiem z ADHD.

IV.Inne metody pomocy dzieciom z nadpobudliowścią psychoruchową.

Zakończenie.

Bibliografia