Wychowanie i praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wychowanie i praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. by Mind Map: Wychowanie i praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

1. Wstęp

2. New node

3. IV.Inne metody pomocy dzieciom z nadpobudliowścią psychoruchową.

4. Zakończenie.

5. Bibliografia

6. I.Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - geneza i przyczyny.

7. II.Wychowanie i życie codzienne z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

8. III.Praca w szkole podstawowej z dzieckiem z ADHD.