Life and Science 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Life and Science 2 by Mind Map: Life and Science 2

1. toetsing

1.1. beoordeling opdrachten

1.2. beoordeling projecten

2. tijd (wanneer leren zij?)

2.1. op de donderdag ochtend 2uur achter elkaar

3. leeromgeving (waar leren zij?)

3.1. in het lokaal 374 vinden de lessen L&S plaats

3.2. bij projecten op de plaats van bestemming

4. leerdoelen (waarheen leren zij?)

4.1. het begrijpen van de wetenschappelijke wereld en hoe ons leven er zo veel door beïnvloed raakt

5. leeractiviteiten (hoe leren zij?)

5.1. door zelf heel veel te doen

5.2. door andere klasgenoten

5.3. door de wijsheid van de docenten

6. bronnen en materialen

6.1. life and science 2 handboek

6.2. wetenschapsartikelen

6.3. bronnen op het internet

7. visie (waartoe leren zij?)

7.1. voorbereiding op latere studies

7.2. voorbereiding op het wetenschappelijke leven

8. docentenrollen

8.1. de leerlingen begeleiden met projecten en vragen

8.2. zelf oefening opdoen voor hun eigen studie

8.3. wijsheid en kennis opdoen

9. leerinhoud

9.1. biomedische techniek

10. met wie leren zij?

10.1. voornamelijk met klasgenoten

10.2. maar ook met docenten

11. onderwerp

11.1. biomedische techniek