Bán sách giáo trình cũ cho sinh viên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bán sách giáo trình cũ cho sinh viên by Mind Map: Bán sách giáo trình cũ cho sinh viên

1. Thị trường

1.1. Cung: Sinh viên có nhu cầu bán sách giá rẻ

1.2. Cầu: Sinh viên có nhu cầu mua sách giá rẻ

1.3. Đối thủ cạnh tranh

1.3.1. Sinh viên bán giáo trình đầu năm

1.3.2. Tiệm photo

1.3.3. Hiệu sách

2. Chiến lược

2.1. Marketing

2.1.1. Online

2.1.2. Offline

2.2. Bán hàng

2.2.1. Hình thức: online, ship tận nơi

2.2.2. Qui mô: bán kính 3km, mở rộng dần

3. Nhân sự

3.1. kế hoạch nhân sự

3.1.1. marketing

3.1.2. Quản lý về cung

3.1.3. Quản lý về cầu

3.1.4. Nghiên cứu thị trường

3.1.5. Kiểm kê tài chính

3.1.6. Quản lý nhân sự

3.2. Số lượng: 8 người

3.3. Năng lực

3.3.1. Am hiểu

3.3.2. Phương tiện

4. Phân tích tài chính

4.1. Bản dự trù kinh phí (Bảng 1)

4.2. Thời điểm hoàn vốn

5. Mô tả sản phẩm

5.1. Sách giáo trình cũ mua lại từ sinh viên