گروه کاربران لینوکس اصفهان

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
گروه کاربران لینوکس اصفهان by Mind Map: گروه کاربران لینوکس اصفهان

1. همایش روز آزادی نرم افزار

1.1. چرا روز آزادی نرم افزار

1.2. نرم افزار هماهنگی های روز آزادی نرم افزار

1.2.1. https://trello.com/

1.2.2. http://libreboard.com/

2. اصلاح اساسنامه

3. تفویض اختیارات و سند های انتقال

3.1. مشکل دسترسی به منابع لاگ

3.1.1. ثبت منابع لاگ

3.1.2. منابع و حساب های موجود اصفهان لاگ

3.1.2.1. حساب twitter

3.2. مشخص کردن حداقل دسترسی های مدیریتی اعضا

3.3. روش ایجاد منابع و اکانت های جدید برای لاگ

3.3.1. ایجاد سند انتقال و ثبت منابع جدید

3.4. انتقال دسترسی info at isfahanlug.org

4. حمایت از دیگر اجتماعات

4.1. ایده شو

4.2. ایمدا

4.3. هاکا

4.4. همفکر

4.5. تداکس

4.6. نوآوری باز و چرخش مغزها

4.7. روشن شو

4.8. رویدادهای دانشگاهی اصفهان

4.9. رویدادهای اتاق بازرگانی صنایع و معادن اصفهان

4.10. از هنر تا پول

4.11. استارتاپ ویکند

4.12. استارتاپ گرایند

4.13. بیان نیک

4.14. از ایده تا اجرا

5. آموزش

5.1. فیلم آموزشی کار با لیست پستی

5.2. فیلم کار با گیت لب

6. سایت اصفهان لاگ

6.1. مشکل در فراموش کردن نام کاربری و پسورد در سایت اصفهان لاگ

6.2. فضا برای بک اپ

6.3. درخواست ساخت بخش آموزش در داکو

6.4. طراحی سایت لاگ با استفاده از wordpress

6.5. انتقال بخش های مهم دوکو به سایت جدید

6.6. ایجاد بخش پرداخت آنلاین

6.7. ایجاد بخش کارگاه های حمایتی

7. NGO

7.1. درخواست دونیت برای دوربین فیلم برداری

7.2. اسپانسری لاگ

7.3. منابع مالی

7.3.1. ۱ : تامین بوجه به روش تولید

7.3.2. ۲ : دونیت

7.3.3. ۳ : پروژه های شماتیک

7.3.4. ۴ :کمپین های رساینه ای عمومی

7.3.5. ۵ : پروژه های جامعه محور

7.3.6. ۶ : همکاری با بخش های دولتی

7.3.7. ۷ : ارائه خدمات

7.3.8. ۸ : کارآفرینی

7.3.9. ۹ : همکاری با رسانه های اجتماعی

7.3.10. ۱۰ : پروژه بلایای

7.3.11. اگر بشه کارگاه با هزینه برگزار کنیم و هزینه کارگاه را به عنوان بودجه در اختیار لاگ قرار بدیم.

8. Mile Stone

8.1. درخواست تهیه عکس هفتگی از جلسات و خلاصه جلسه

8.1.1. معرفی یک یا دو نفر به عنوان عکاس جلسات

8.2. یشنهاد کامل کردن مستندات جلسه اولی ها و امادگی سرپرستان

8.3. طراحی پوستر

8.4. سمینار ها و مدیریت آنها

8.4.1. تکمیل سند مدیریت سمینار و سمینار دهنده ها

8.5. پیاده سازی و ضمانت اجرای اهداف گروه

8.6. خدمات لاگ

8.7. زیر گروه ها

8.7.1. گروه خبری

8.7.1.1. سامانه خبری لاگ

8.7.1.1.1. اهداف

8.7.1.1.2. درخواست لیست پستی مدیریتی تیم خبری

8.7.1.1.3. انتقال مدیریت گروه خبری

8.7.1.1.4. اعضا

8.7.1.1.5. درخواست خرید شال یا کارت مخصوص برای بچه ها

8.7.1.1.6. تهیه مستندات از روند کاری تیم خبری

8.7.2. گروه تازه وارد ها

8.7.3. گروه اندروید

8.7.4. گروه لینوکس کاربردی

9. سرور اصفهان لاگ

9.1. backup

9.1.1. ایجاد اسکریپت

9.1.2. ایجاد سند

9.2. سرویس ها

9.2.1. gitlab

9.2.1.1. درخواست ram بیشتر برای سرور

9.2.1.2. نحوه عضویت در gitlab

9.2.1.3. نحوه sign in در سرویس gitlab

9.2.1.4. subdomain برای سرویس gitlab

9.2.2. راه اندازی دوباره انجمن