Game

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Game by Mind Map: Game

1. ประเภท Game

1.1. 1. เกมส์ PC

1.1.1. PC มาจากคำว่า Personal Computer หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ ไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกมส์จะถูกติดตั้งอยู่บน Computer แล้วเราก็ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

1.2. 2. เกมส์ กีฬา

1.2.1. เกมและกีฬานั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องการความสัมพันธ์กันระหว่างทักษะการเคลื่อนไหว สติปัญญา ความทนทาน และพละกำลังของร่างกาย

1.3. 3. เกมส์ พื้นบ้าน

1.3.1. การกระทำหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ ซึ่งมักมีกติกาการเล่นหรือการแข่งขันง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อนมากนัก จุดประสงค์ส่วนใหญ่ มุ่งเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพื่อออกกำลังกาย และก่อให้เกิดความสามัคคีทั้งระหว่างผู้เล่นและผู้ชม

1.4. 4. เกมส์ พนัน

1.4.1. เกมพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือเกมพนันออนไลน์ (online gambling) เป็นเกมการพนันข้ามชาติที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้สามารถเข้าถึงเกมพนันออนไลน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่อง ของเวลาและสถานที่

1.5. 5. เกมส์ ไผ่

1.5.1. เกมไพ่ หรือ เกมการ์ด (card game) เป็นเกมที่ใช้ไพ่ป๊อกหรือไพ่เฉพาะที่มีลวดลายของตนเอง เป็นอุปกรณ์หลักในการเล่น อาจใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อการพนันก็ได้ ผู้เล่นเกมไพ่อาจมีเพียงคนเดียว (เกมไพ่จำพวก Solitaire) หรือหลายคนก็ได้ บางเกมจำกัดจำนวนผู้เล่นที่แน่นอน บางเกมก็ปรับให้เข้ากับจำนวนผู้เล่นที่แตกต่างได้ กลุ่มคนที่เล่นไพ่มักจะเรียกว่า วงไพ่

2. องค์ประกอบของ game

2.1. 1. ชื่อเกมส์นั้นๆ ที่จะให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วม

2.2. 2.วัตถุประสงค์หลัก และ รอง ในการร่วมเกมส์

2.3. 3. ขนาดของกลุ่ม คือ จำนวนผู้เข้าร่วมเกมส์

2.4. 4. อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการเล่นเกมส์

2.5. 5. เกณฑ์การตัดสินของเกมส์ ว่าชนะหรือแพ้ อย่างไร

3. ความหมายของเกมส์และผู้นิยาม

3.1. คือจุดศูนย์กลางของกิจกรรมหนึ่งที่อาจจะมีการแข่งขันกับผู้อื่น หรือ แข่งกับตัวเราเอง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆของผู้เล่น ผู้ใหญ่นิยาม คือ พีระพงศ์ บุญศิริ

4. ตัวอย่าง