Zabawa i rysunek źródłem informacji o rodzinie dzieci pięcioletnich

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zabawa i rysunek źródłem informacji o rodzinie dzieci pięcioletnich by Mind Map: Zabawa i rysunek źródłem informacji o rodzinie dzieci pięcioletnich

1. Rozdział I – Rodzina-naturalne środowisko wychowawcze

1.1. 1.1. zabawa i jej funkcje

1.2. 1.2. wartość diagnostyczna rysunku

1.3. 1.3. Przegląd badań nad percepcją rodziny

2. Rozdział II – Metodologia badań wlasnych

2.1. 2.1.Problemy własne

2.2. 2.2Metody i narzędzia badań

2.3. 2.3.charakterystyka badań grupy

3. Rozdział III – Analiza wyników

3.1. 3.1.obraz rodziny dziecka w zabawie tematycznej

3.2. 3.2.rodzina w rysunkach dzieci pięcioletnich

3.3. 3.3.charakterystyka wybranych rodzin