Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zabawa i rysunek źródłem informacji o rodzinie dzieci pięcioletnich by Mind Map: Zabawa i rysunek źródłem informacji o rodzinie dzieci pięcioletnich
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zabawa i rysunek źródłem informacji o rodzinie dzieci pięcioletnich

Rozdział I – Rodzina-naturalne środowisko wychowawcze

1.1. zabawa i jej funkcje

1.2. wartość diagnostyczna rysunku

1.3. Przegląd badań nad percepcją rodziny

Rozdział II – Metodologia badań wlasnych

2.1.Problemy własne

2.2Metody i narzędzia badań

2.3.charakterystyka badań grupy

Rozdział III – Analiza wyników

3.1.obraz rodziny dziecka w zabawie tematycznej

3.2.rodzina w rysunkach dzieci pięcioletnich

3.3.charakterystyka wybranych rodzin