Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zabawa i rysunek źródłem informacji o rodzinie dzieci pięcioletnich by Mind Map: Zabawa i rysunek źródłem informacji o rodzinie dzieci pięcioletnich
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zabawa i rysunek źródłem informacji o rodzinie dzieci pięcioletnich

Rozdział I – Rodzina-naturalne środowisko wychowawcze

1.1. zabawa i jej funkcje

1.2. wartość diagnostyczna rysunku

1.3. Przegląd badań nad percepcją rodziny

Rozdział II – Metodologia badań wlasnych

2.1.Problemy własne

2.2Metody i narzędzia badań

2.3.charakterystyka badań grupy

Rozdział III – Analiza wyników

3.1.obraz rodziny dziecka w zabawie tematycznej

3.2.rodzina w rysunkach dzieci pięcioletnich

3.3.charakterystyka wybranych rodzin