BAB 7: MALAYSIA YANG BERDAULAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BAB 7: MALAYSIA YANG BERDAULAT by Mind Map: BAB 7: MALAYSIA YANG BERDAULAT

1. GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

1.1. Idea pembentukan Persekutuan Malaysia

1.2. Cadangan Tunku Rahman

1.3. Matlamat pembentukan Persekutuan Malaysia

1.3.1. Mempercepat kemerdekaan

1.3.2. Keseimbangan kaum

1.3.3. Memajukan sosioekonomi

1.3.4. Keselamatan dan kestabilan negara

1.4. Gambar & Video

2. REAKSI PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

2.1. Negeri-negeri terlibat

2.1.1. Persekutuan Tanah Melayu

2.1.2. Singapura

2.1.3. Sabah

2.1.4. Sarawak

2.1.5. Brunei

2.2. Negara-negara jiran

2.2.1. Indonesia

2.2.2. Filipina

2.3. Negara-negara barat

2.3.1. Britain

2.3.2. Amerika Syarikat

3. PERJANJIAN DAN PERISYTIHARAN PERSEKUTUAN MALAYSIA

3.1. Langkah ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia

3.1.1. Gagasan Persekutuan Malaysia dicadangkan (27 Mei 1961)

3.1.2. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (Julai 1961)

3.1.3. Suruhanjaya Cobbold (Februari-April 1962)

3.1.4. Jawatankuasa Antara Kerajaan (Ogos 1962)

3.1.5. Referendum Singapura (September 1962)

3.1.6. Suruhanjaya PBB (Ogos 1963)

3.2. Pengisytiharan Persekutuan Malaysia

3.2.1. Semua urusan hal ehwal luar adalah menjadi tanggungjawab kerajaan Persekutuan

3.2.2. Agama Islam merupakan agama rasmi Persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah tetapi agama lain bebas diamalkan

3.2.3. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan

3.2.4. Bagi Sarawak dan Sabah, bahasa Inggeris kekal sebagai bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas pembentukan Persekutuan Malaysia

3.2.5. Sarawak dan Sabah diberikan kuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam

3.2.6. Rakyat bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu

3.3. Konfrontasi dan perdamaian

3.3.1. Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo (Mei 1963)

3.3.2. Sidang Kemuncak di Manila (30 Julai-5 Ogos 1963)

3.3.3. Persidangan di Bangkok (Februari 1964)

3.3.4. Persidangan di Tokyo (Jun 1964)

3.4. Pemisahan Singapura

3.4.1. Masalah Ekonomi

3.4.2. Konsep Malaysian Malaysia

3.4.3. Pertikaian Parti Perikatan-PETIR

3.4.4. Rusuhan Kaum