Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ wychowania muzycznego na proces integracji grupy przedszkolnej by Mind Map: Wpływ wychowania muzycznego na proces integracji grupy przedszkolnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ wychowania muzycznego na proces integracji grupy przedszkolnej

I. Wychowanie muzyczne w świetle literatury przedmiotu

I.1. Wychowanie muzyczne w Prawie Oświatowym

II. Specyfika grupy przedszkolnej

II.1. Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym

II.2. Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

III. Badania dotyczące wpływu wychowania muzycznego na integrację dzieci w przedszkolu