Malaysia yang Berdaulat

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Malaysia yang Berdaulat by Mind Map: Malaysia yang Berdaulat

1. (2) Matlamat pembentukan Persekutuan Malaysia

1.1. 1. Mempercepat kemerdekaan

1.1.1. i. Mempercepatkan kemerdekaan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei.

1.2. 2. Keseimbangan kaum

1.2.1. i. imbangi penduduk Melayu dan Bumiputera

1.3. 3. Memajukan sosioekonomi

1.3.1. i. Pasaran ekonomi yang lebih luas.

1.3.2. ii. Menyatukan sumber tenaga manusia dan sumber asli

1.3.3. iii. Hapuskan sekatan cukai

1.3.4. iv. Memudahkan usaha untuk menarik pemodal luar.

1.3.5. v. Majukan taraf hidup Sarawak, Sabah dan Brunei.

1.4. 4. Keselamatan dan kestabilan negara

1.4.1. i. Selamatkan Singapura dan Sarawak daripada jatuh ke tangan komunis.

2. Reaksi Pemnubuhan Gagasan Malaysia

2.1. Persekutuan Tanah Melayu

2.1.1. Bersetuju

2.1.2. PAS - Mencadangkan Melayu Raya

2.1.2.1. Gagungan Indonesia

2.2. Sabah

2.2.1. Bersetuju

2.3. Sarawak

2.3.1. Bersetuju

2.4. Brunei

2.4.1. Tidak bersetuju

2.4.2. Memberontak di bawah pimpinan A.M. Azhari

2.4.3. Masalah perlantikan Agong

2.5. Singapura

2.5.1. Bersetuju

2.5.2. Lee Kuan Yew inginkan kemerdekaan Singapura

3. Langkah-Langkah Penubuhan Gagasan Malaysia

3.1. 27 Mei 1961- Gagasan Persekutuan Malaysia

3.2. Julai 1961- Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

3.3. Feb-Apr 1962 – Suruhanjaya Cobbold

3.4. Ogos 1962 – Jawatankuasa antara Kerajaan (JAK)

3.5. Sept.1962- Referendum Singapura

3.6. Ogos 1963- Suruhanjaya PBB

3.7. 16 September 1963- Perisytiharan Persekutuan Malaysia

4. Idea pembentukan Persekutuan Malaysia

4.1. 1. Tunku Abdul Rahman kemukakan gagasan Malaysia dalam majlis makan tengah hari Persatuan Wartawanwartawan Luar Asia Tenggara di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961.

4.2. 2. Idea mendapat sambutan positif

4.3. 3. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan

4.4. 4 JPPM adakan rundingan dgn pemimpin

5. Reaksi Negara Jiran

5.1. Indonesia

5.1.1. Pada mulanya bersetuju

5.1.2. Akhirnya menentang

5.1.3. Menanggap Malaysia bersifat neo-kolonialsime

5.1.4. Indonesia dikuasi pengaruh komunis

5.2. Filipina

5.2.1. Menentang

5.2.2. Mendakwa Sabah wilayah takluk kerajaan Sulu

6. Negeri Yang Terlibat

7. Negara Barat

7.1. Gagasan Malaysia mendapat sokongan daripada kerajaan Britain dan Amerika Syarikat.

8. Konfrontasi

8.1. Indonesia di bawah pimpinan Soekarno menyerang Malaysia

8.2. Britain, Australia dan PBB membantu Malaysia

8.3. Rundinan diadakan

8.3.1. Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo (Mei 1963)

8.3.2. Sidang Kemuncak di Manila (30/7 - 5 Ogos 1963)

8.3.3. Persidangan di Bangkok (Februari 1964)

8.3.4. Persidangan di Tokyo (Jun 1964)

9. Perpisahan Singapura

9.1. Pengeluaran Singapura

9.2. Faktor

9.2.1. Masalah Ekonomi

9.2.2. Konsep Malaysian Malaysia

9.2.3. Pertikaian Parti Perikatan - PETIR

9.2.4. Rusuhan Kaum